Komunikujte výstižně, úsporně a přirozeně tak, abyste vyvolali jasnou a precizní odezvu a získali to, co chcete. 

 

superhero (1)

Umění přesvědčit

Série klíčových modulů, na kterých odstartujete cestu ke svému  komunikačnímu mistrovství

Cena zvýhodněného balíčku: 2 000 Kč/ € 85 

Bonus:

  • audio nahrávky všech  modulů po ukončení série.
  • transkripty všech modulů + dodatečné tipy a návody.

Cena jednotlivého modulu: 600 Kč / € 25 

Modul 1: Operace v lidské mysli

Efektivní komunikace nezačíná ovládnutím jazyka a vyjadřovacích prostředků, ale odvíjí se od kvality a preciznosti vašeho myšlení. Ukážu vám, jak jasně vyladěnou myšlenku "zakódujete" a pošlete ven, aby v mysli druhé strany vznikla co nejvěrnější představa toho, co zamýšlíte. Naučíte se promítat své myšlenky na obrazovku druhé mysli, a tak ovlivnit myšlení a chování druhé strany.

V tomto iniciačním modulu vám ukážu, jak důležité sdělení správně zformulovat pomocí čtyř druhů komunikačních ingrediencí a jednoho tajného koření.

Dostanete podrobný návod, jak komunikovat cokoli.

Modul 2: Dejte věcem smysl a význam

Abychom si mezi sebou rozuměli, musíme najít společný jazyk. Základem je shoda na tom, co věci znamenají.
Když vychováváme děti, řídíme týmy, řešíme konflikty, prodáváme a prezentujeme, vytváříme lidem v mysli nové pohledy a významy.

Ukážu vám, jak věci vysvětlovat věcně a výstižně.

Je to absolutně nutná dovednost pro lidi, kteří jsou v leadership pozici.

Modul 3: Umění jasně žádat

V osobním životě či podnikání musíme umět prakticky uvést věci a lidi do pohybu, zmobilizovat zdroje a energii, nasměrovat úsilí.

Nejlepší způsob, který na to lidstvo vymyslelo, je umět správně, jasně a jednoznačně požádat. Kdykoli, kohokoli, o cokoli.

Naučím vás žádat tak, abyste druhé straně maximálně usnadnili reagovat. Už nikdy nebudete v situaci "chození kolem horké kaše" nebo "líná huba holý neštěstí". Prostě si vytvoříte "žádací" svaly.

Modul 4: Přesvědčte kohokoli o čemkoli

Chcete li někoho přesvědčit, je důležité začít u sebe. Uvnitř. Jak ale vytvořit pevný pocit jistoty, aby to nebyly jen kecy?

Vytvářet silná a posilující přesvědčení je umění i věda. Je to precizní postup, který se lze naučit tak, aby z vás vyzařovala jistota už při vstupu do dveří.

Ukážu vám krok za krokem, jak vytvářet silné přesvědčovací vzorce, které zasáhnou hlavu, srdce i tělo. Profesionálně, efektivně, vhodně a eticky. Vždy pro nejvyšší dobro vaše a také těch, kterých se to týká.

Je to velmi mocný a naostřený nástroj, a proto jej řadím na konec naší série.

Termíny jednotlivých modulů:

modul 1  >>>    3. 10. 2023 v 18:30
modul 2  >>>  10. 10. 2023 v 18:30
modul 3  >>>  17. 10. 2023 v 18:30
modul 4  >>>  24. 10. 2023 v 18:30

Podrobnosti k průběhu programu:

  • modul proběhne online na zoomu,
  • základní instruktáže 60 minut,
  • po 5 minutové přestávce bude autor k dispozici 30 minut k debatě a koučinku,
  • záznam bude k dispozici po dobu 8 týdnů,
  • V rámci balíčku KOMPLET obdržíte po ukončení série audio nahrávky pro vaše další používání. 🎧 a také transkripty všech modulů včetně dodatečných rad a návodů.

Programem vás provede Evžen Cekota

Kouč, školitel, konzultant, katalyzátor změny v myšlení a osobní transformace

Evžen učí jak zmobilizovat zdroje vnitřní síly, dovednosti a potenciál v profesním i osobním životě, ale nejdůležitější: nakopne vás do akce.

Vytvořil přes 25 různých vzdělávacích programů v oblasti komunikace a osobního rozvoje, primárně se zaměřuje na rozvoj myšlení, mentálních dovedností, osobní reinvence a transformace.

Svoji kariéru začal před 32 lety v oblasti profesionální komunikace: public relations, korporátní komunikace, investorských vztahů, interní komunikace. Má za sebou přes 1000 komunikačních projektů. 

Dnes jako kouč a poradce většinou podporuje leadery a lidi ve vedení firem, aby dostali svoje komunikační dovednosti a výkon na špičkovou úroveň jako součást své byznys strategie. 

Umění přesvědčit a měnit věci k lepšímu je velkou hodnotou v komunikačním arzenálu každého lídra a manažera. A stojí za to si je neustále tříbit a zdokonalovat. Evžen je praktik s obrovským znalostním kapitálem. Já si vždy odnáším naprosto konkrétní hacky, postupy a způsoby uvažování. Spolupráce s ním mě vždy posune a nakopne, protože umí krásně rozstřelit mentální vzorce, které už přestaly být užitečné, jenom to sami vůbec nevidíme.
Dita Stejskalová
Business Director & Partner Ogilvy Czech
S Evženem jsme spolupracovali na klíčové prezentaci pro naše ústředí. Chtěli jsme toho sdělit co nejvíce, hlavní zpráva o naší pětileté ambici se však ztrácela v záplavě informací. S Evženem jsme společně "vydestilovali" to nejpodstatnější a naučili se naše vize a plány správně komunikovat. Prezentace byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších ve skupině více než desíti zemí. Celý tým získal během několika týdnů naprosto nové komunikační dovednosti.
Tomáš Petr
ROCHE, Diagnostics division, Country manager
Pokaždé, když s ostatními komunikujete tak, aby to bylo užitečné, měníte svět. S Evženem spolupracujeme už více než dvacet let - takže vím, co Evžen svým klientům dává. Srozumitelné a jednoduché nástroje, které jim ale mohou dramaticky změnit život k lepšímu. Evžen je těch více než dvacet let mým mentorem a jsem-li v životě úspěšná (podle svých měřítek jsem), pak je to i jeho zásluha.
Marie Petrovová
Mluvčí Allianz pojišťovna, podcaster
Evžen vždy byl skvělou oporou mně samotnému i celému mému týmu. Je v tom nejlepším slova smyslu opravdu univerzálním koučem a poradcem, který jde k jádru věci. Ať už šlo o ladění pitch decků, tréninky prezentačních dovedností, přípravy a editace textů, ale hlavně řešení složitých manažerských a často i osobních otázek – v každé situaci uměl přijít s nějakým elegantním nástrojem, který nás posunul dál.
Lukáš Maixner
Podnikatel, pilot, byznys poradce
Evžen je jeden z nejlepších komunikačních a vyjednávacích školitelů, jaké znám. Zúčastnil jsem se řady jeho kurzů a jsem nadšený z jejich vlivu na můj profesní i osobní život a rozvoj mých týmů.
JIří Pavlíček
CEO @ Aspironix
Společně jsme vytvářeli rozsáhlé projekty zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností a motivaci obchodní sítě. Evžen je člověk činu a konkrétního řešení. Navrhl koncept a realizoval program, který byl chytrý, přitažlivý a mimořádně srozumitelný na různých platformách od streamovaného video obsahu, metodických příruček až po živé workshopy. Používá selský rozum a kreativitu, aby nakopl lidi k lepším výsledkům. Inspiruje a zároveň nabídne konkrétní a účinné nástroje k okamžitému praktickému nasazení.
Tomáš Hons,
Mastercard Data&Services
S Evženem jsem začal spolupracovat v roce 2012 na komunikaci našich unikátních služeb v oblasti sociálních médiích klientům, pro které to často byla španělská vesnice. Ukázal mi, že nestačí mít jen skvělé a chytré technologie, ale je třeba je umět vysvětlit jasně, co nejjednodušeji, vypíchnout jejich hodnotu a užitek a zaujmout lidi na první dobrou. Pomohl mi připravit mnoho různých vystoupení na konferencích a fórech doma a v zahraničí. Jako kouč byl často velmi náročný a celou řadu nápadů jsme přepisovali a ladili, dokud to nebylo ono.
Jan Řežáb
Founder at Time is Ltd., Socialbakers, Investor at Gamee