Děkuji za důvěru 

Těším se na společný tvůrčí proces. 

Evžen